Remissvar från MRV till miljödepartementet

MRV:s remissvar till miljödepartementet i samband med nya förslag från HaV.

Conclean ny medlem i MRV

Conclean ny medlem i MRV, ersätter Terana då Conclean tagit över agentur för reningsverket från Terana.