Media

Här hittar du allt från debattartiklar till intressant forskning. Om du har något som du vill få publicerat här kontakta oss.

MRV på VAK 2023

MRV kommer både ha monter men även vara med i expertpanelen  på Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg 15-16 mars 2023.  Välkommen att besöka oss!

Read More »

Våra medlemmar:

Sida: Media