slide-1

MRV är branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk.

• Ett kvalitetsintyg för marknaden

• En kunskapsbas för myndigheter och marknad

• En trygghet för dig som kund

Är reningsverket CE-märkt?

Sedan 1 juli 2013 är det obligatoriskt med CE-märkt funktion på minireningsverk. Leverantörer som ej kan visa på CE-dokument får ej längre sälja sina system i Sverige. Fråga därför alltid efter CE-dokument när du ska köpa ett minireningsverk!

Läs mer

Råd & tips

I Sverige finns det över 30 leverantörer av minireningsverk men endast ett fåtal som låtit sig utvärderas enligt EN12566-3. Läs våra råd för att säkerställa att du köper en anläggning som är godkänd enligt gällande lagar och regler.

Läs mer

Om MRV

MRV är en oberoende branschorganisation för godkända, EN certifierade, minireningsverk i Sverige. Vi är en officiell informationskanal för minireningsverk, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

Läs mer

Våra medlemmar: