Inlägg av mrvedit

Förslag till utformning av ny författning

Miljön är sårbar och när det gäller översynen av enskilda avlopp riskerar Sverige att halka efter, med negativ miljöpåverkan som följd. MRV föreslår förbättringar på en rad punkter, åtgärder som kan göra så att Sverige återtar sin position som världsledande. Bland förslagen finns ett kraftfullt regelverk för kretsloppshantering av fosfor, spår- och mätbara lösningar för […]

Program för miljöseminarium 11 maj 2017

Idag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan. På Tegelbacken Konferens i Stockholm den 11 maj 2017 arrangeras ett seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar […]

Remissvar från MRV

Remissvar från MRV gällande: ”Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys” MRV Remissvar  

Avloppsrening nu och i framtiden – seminarium 15-16 februari 2017

Idag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan. Målet är att ge beslutsfattare på olika nivåer en bred kunskap i området så att vi får […]