Råd och tips till dig som skall byta ut/bygga nytt enskilt avlopp

I Sverige finns det över 30 leverantörer av ”minireningsverk” men endast ett fåtal som låtit sig utvärderas enligt EN12566-3.

1 juli 2013 kommer den nya byggproduktsförordningen från Boverket att träda i kraft. Det är då obligatoriskt att CE-märka allt som går. För minireningsverk innebär det att EN12566-3 certifieringen blir obligatorisk.

Se till att välj en leverantör vars minireningsverk klarat av ”bilprovningen”, EN12566-3 certifieringen, för minireningsverk.

Be alltid din leverantör av minireningsverk att visa upp prestandadeklarationen över EN12566-3 certfiering. Där skall reduktionen av P-tot, BOD samt N-tot gå att utläsa och motsvara de krav ni har på er fastighet.

OBS! som leverantör av prefabricerade minireningsverk får vi som leverantörer inte bestyrka egenskaperna på annat sätt en via prestandadeklarationen från EN12566-3 testningen. Skulle ni bli presenterade andra resultat (egna mätningar, ”bäst i test” mm) strider det mot den harmoniserade standard vi har i Sverige enligt byggprodukts normen.

Användbara länkar:

PIA

PIA i tyskland är ett av de mest erfarna instituten som kan certifiera 48st olika enheter samtidigt. Vi rekommenderara alla som inte gjort EN12566-3 certifieringen att kontakta PIA. Vi har bra kontakter med dem ifall ni önskar få upp en dialog via MRV.

Hemsida

HaV

Idag är nya Havs- och Vattenmyndigheten de som är ansvariga för enskilt avlopp i Sverige. Här byggs det upp information och kunskap om enskilt avlopp. Regler, riktlinjer som stöd för kommuner och länsstyrelser. HaV som myndigheten förkortas har en viktigt roll som nu etableras.

Hemsida

Boverket

Boverket är den myndighet som reglerar byggprodukter i Sverige. Minireningsverk hamnar under nya byggproduktsförordningen som senast träder i kraft 1 juli 2013 i Sverige. Största förändringen i Sverige är att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättningar för detta finns.

För minireningsverk finns dessa förutsättningar i form av EN12566-3 certifieringen.

Det är därför MRV jobbar hårt för att alla minireningsverk i Sverige skall leva upp till kraven som kommer 2013.

Hemsida

Avloppsguiden

På Avloppsguiden finns information om
minireningsverk samt länkar och tips.

OBS! Avloppsguiden AB är en privat aktör och ingen myndighet. För myndighetsinformation se Havs- och Vattenmyndigheten alt Boverket ovan.

Hemsida