MRV är en öppen branschorganisation för godkända, EN-certifierade minireningsverk i Sverige. Medlemmarna i MRV måste leva upp till de krav som framgår av MRVs stadgar.

Idag har MRV följande medlemmar:

AB Evergreen Solutions
Conclean AB
Skandinavisk Ecotech AB SEAB
Biovac AB
Watersystems AB
Svensk Avloppsrening AB

För tillfället sker omstruktrueringar inom MRV. Vi kommer med en ny extern, oberoende VD, säkerställa medlemmarnas kvalitet och fokusera på att det levereras produkter och tjänster ut på marknaden som är oberoende certifierade och kvalitativa.