MRV grundades den 27 maj 2009 och är en branschorganisation för EN-certifierade minireningsverksleverantörer.

MRV är en oberoende branschorganisation för godkända, EN certifierade, minireningsverk i Sverige och en officiell informationskanal för minireningsverk, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

MRV strävar efter att samtliga av landets leverantörer av minireningsverk blir medlemmar. Men ställer krav på leverantören för att få bli medlem, se stadgarna.

MRV ska samarbeta med myndigheter och institutioner, tillhandahålla och sprida opartisk information, fungera som remissinstans, administrera branschstatistik samt främja samarbeten med markentreprenörer.

MRV skall verka för att öka takten i uppgraderandet av befintliga avlopp och verka för att provtagning och testning sker enligt vetenskapliga och standardiserade metoder.

Vill du komma i kontakt med MRV?

Skicka ett e-post till info@mrv.nu

Vad är ett minireningsverk?

Ett minireningsverk är en prefabricerad, fabriksbyggd anläggning som behandlar avloppsvatten från 1 till 50 personer med ett deklarerat reningsresultat.
Omfattar således inte platsbyggda anläggningar som t ex markbäddar och infiltrationsbäddar.

Styrelsen

MRV:s styrelse består idag av följande personer:

Ordförande:
Oscar Falkenberg – AB Evergreen Solutions

Vice ordförande:
Terje Skaarnes – Bra Miljöteknik Sverige AB

Ledamot:
Carl-Johan Larm – Skandinavisk Ecotech AB SEAB

Styrelsen når ni enklast via e-post: styrelsen[a:t]mrv.nu