Råd och tips till dig som skall byta ut eller bygga nytt enskilt avlopp

I Sverige finns det över 30 leverantörer av ”minireningsverk” och det är svårt att som fastighetsägare, entreprenör eller myndighet
få en uppfattning om en leverantör eller produkt. Dessutom går det att köpa system för avloppsvattenrening på Internet från såväl Asien som Östeuropa och USA.

Vi i MRV är medvetna om att det är svårt att som såväl novis som erfaren person kunna bedöma leverantörer av prefabricerade avloppsanläggningar. Som ett led i att samla de långsiktiga, seriösa aktörerna på marknaden för prefabricerad avloppsvattenrening har vi därför ställt grundläggande krav på våra medlemmar.
De tre grundläggande kraven är följande

a) Leverera och ha levererat prefabricerade avloppslösningar på
den Svenska marknaden i minst 3år.

 – Genom att kravställa att leverantören har erfarenhet från den svenska marknaden och levererat system över en längre tid. Visar det att leverantören har förutsättningar för att även i framtiden vara en aktör i Sverige att räkna med.

b) Uppvisa en omsättning i den Svenska verksamheten om minst 10 MSEK.

 – Genom att kravställa att leverantören har en omsättning över 10 MSEK  i Sverige finns det förutsättningar för en professionell organisation som finns i Sverige.
(omsättning i utlandsregistrerade bolag räknas inte)

c) Påvisa ett systematiskt och kvalificerat arbete med service av levererade system i Sverige.

 – Alla kan leverera ett system. Men det viktiga långsiktiga arbetet med levererade system börjar efter installationen. Därför kravställer vi på våra medlemmar att de uppvisar ett systematiskt och kvalificerat arbete med service av levererade system i Sverige.

Dessa tre grundförutsättningar är något som skapar möjlighet till långsiktiga, seriösa aktörer i branschen och MRV vill genom att ställa dessa krav på medlemmarna
fungera som en garant att vända sig till för så väl fastighetsägare, entreprenörer och myndigheter.

PIA

PIA i tyskland är ett av de mest erfarna instituten som kan certifiera 48st olika enheter samtidigt. Vi rekommenderara alla som inte gjort EN12566-3 certifieringen att kontakta PIA. Vi har bra kontakter med dem ifall ni önskar få upp en dialog via MRV.

Hemsida

HaV

Idag är nya Havs- och Vattenmyndigheten de som är ansvariga för enskilt avlopp i Sverige. Här byggs det upp information och kunskap om enskilt avlopp. Regler, riktlinjer som stöd för kommuner och länsstyrelser. HaV som myndigheten förkortas har en viktigt roll som nu etableras.

Hemsida

Boverket

Boverket är den myndighet som reglerar byggprodukter i Sverige. Minireningsverk hamnar under nya byggproduktsförordningen som senast träder i kraft 1 juli 2013 i Sverige. Största förändringen i Sverige är att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättningar för detta finns.

För minireningsverk finns dessa förutsättningar i form av EN12566-3 certifieringen.

Det är därför MRV jobbar hårt för att alla minireningsverk i Sverige skall leva upp till kraven som kommer 2013.

Hemsida

Avloppsguiden

På Avloppsguiden finns information om minireningsverk samt länkar och tips.

OBS! Avloppsguiden AB är en privat aktör och ingen myndighet. För myndighetsinformation se Havs- och Vattenmyndigheten alt Boverket ovan.

Hemsida