MRV - En organisation
för din skull

Branchorgnisationen MRV bildades 2009 för att samla seriösa aktörer med en hög kvalitet på produkter och tjänster i en och samma organisation.

I Sverige finns det över 30 leverantörer av minireningsverk. MRV ska genom kravställning sammanföra de seriösa, långsiktiga aktörer i branschen. MRV skall dessutom verka för att professionell service och support tillhandahålls för levererade system på den svenska marknaden.

Några av de som levererar reningsverk och avloppslösningar på ett ansvarsfullt sätt kan vara anslutna till andra organisationer än MRV. Därför har MRV även täta kontakter med dessa. Allt för att främja bra avloppslösningar för svenska hushåll och verksamhetsutövare. 

MRV_Logo_2022_v2

Avlopp
en del av vårt kretslopp

woman infront of domestic cowsFor similar:

Vi är med hela vägen

Att ta vara på jordens resurser är en självklarhet. Inom MRV arbetar vi aktivt för att säkerställa att de ändliga näringsämnen som finns i avloppsvattnet blir en del av kretsloppet. 

Fosfor som är den mineral som man först och främst vill få in i det cirkulära kretsloppet. Här passar minireningsverk mycket bra in i kretsloppet. Genom att effektivt ta till vara på näringsämnen från avloppet hjälps vi åt att ta till vara på jordens resurser. 

Inom MRV arbetar vi i nära samarbete med flera myndigheter, lärosäten och organisationer. På så sätt säkerställs att modern och effektiv reningsteknik kommer till användning hos verksamhetsutövaren.

Läs gärna mer om reningsteknik och hur olika reningstekniker påverkar både plånbok och miljön.  

Var rädd om VÅRT vatten!

Visste du att var tredje dricksvattentäkt i Sverige har anmärkningar och var sjunde är otjänlig? Ofta är det vårt avloppsvatten som orsakar problemen. Det är alltså inte enbart övergödning som undermåliga avloppsanläggningar bidrar till.

Så reningen av avloppsvattnet påverkar ofta i din närhet. Vårt grundvatten kommer från vatten som filtretrerats genom marklagren. Beroende på hur dessa är sjunker utsläppen från våra avlopp olika snabbt till grundvattnet. Att ha en bra rening av avloppsvattnet innan det släpps ut i naturenborde vara en självklarhet. 

Våra medlemmar: