Medlemmar i MRV

På den här sidan hittar du information om våra medlemmar samt deras produkter och tjänster. Står du inför att installera en ny avloppsanläggning så ta gärna kontakt med våra medlemmar. 

Genom att välja en produkt från ett av våra medlemsföretag säkerställer du att du får både en kvalitetsprodukt men även ett proffesionellt bemötande. Något som är väl så viktigt om olyckan skulle vara framme och du behöver hjälp.

Skandinaviska Ecotech AB

Skandinavisk Ecotech är ett helsvenskt miljöföretag med säte i Övertorneå.
Företaget har verkat inom segmentet små- och medelstora avloppsanläggningar sedan 90-talet. 

Produkter

Sedan 2010 har Ecotech tillverkat närproducerade produkter med svensk miljöteknik på den svenska landsbygden för den svenska landsbygden.

Våra kunder uppskattar en robust, kemikaliefri teknik som erbjuder möjlighet till kretslopp. Vi erbjuder idag, under varumärket Ecobox, en bred kemikaliefri produktportfölj i olika storlekar på avloppsanläggningar som tillgodoser olika kundönskemål.

Under 2021 har vi även lanserat en produktportfölj av regnvattentankar som vi ser som en lösning på nästa stora utmaning, låga grundvattennivåer. Vi anser att avloppsrening skall göras decentraliserat och med en hög rening och att man parallellt samlar upp regnvatten för att inte belasta det sinande grundvattnet.

Service

Ecotech erbjuder en effektiv och anpassad service till våra avloppsanläggningar för en problemfri drift. Våra tekniker täcker hela landet.

Kontakt

Tel: 0927-775 75
Mail: info@ecot.se
Hemsida: www.ecot.se

Watersystems Sverige ab

Watersystems Sverige AB vill bidra till att vi i Sverige når våra uppsatta miljömål genom att erbjuda lösningar för rening av avloppsvatten för att minska övergödning och utsläpp av oönskade ämnen i vår omgivning.

PRODUKTER

Watersystems Sverige säljer WSB Clean reningsverk i storlekar från 5 PE upp till 600 PE. Reningsverket utvecklades ursprungligen i Tyskland och finns idag i över 20 länder och har sålts i mer än 55 000 ex. WSB Clean är ett biologiskt/kemiskt reningsverk i betong konstruerat för hög miljöskyddsnivå. 

I Tranås Cementvarufabriks produktionslokaler i Tranås tillverkas våra WSB Clean reningsverk. Tillsammans med vårt moderbolag har vi ett brett sortiment av produkter för rening av avloppsvatten.

Service

Watersystems Sverige har en egen serviceorganisation som erbjuder en komplett servicelösning för alla WSB Clean reningsverk.

Kontakt

Tel: 0140-386580
Mail: info@watersystems.se
Hemsida:www.watersystems.se

Conclean AB

Conclean Minireningsverk passar fastigheter som fritidshus, villor och sommarstugor där anslutning till det kommunala avloppsnätet saknas och det finns behov av att anlägga ett enskilt avlopp.

PRODUKTER

Minireningsverket är biokemiskt och hanterar allt avloppsvatten från hushållet. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar vattnet i olika steg. Verket kan anläggas i områden som kräver hög skyddsnivå och är självklart anpassat till vårt nordiska klimat.

I tanken finns varken rörliga delar eller filter som måste bytas. Den tysta luftkompressorn och manöverpanelen installeras i ett medföljande skåp, ovan mark utomhus, vilket gör reningsverket enkelt att styra och underhålla.

Service

Långsiktig trygghet och pålitlig service, regelbundna kontroller, processgarantier och grundlig dokumentation är grundpelarna Conleans kvalitetsarbete. Conclean har full koll och finns alltid nära till hands för att serva och underhålla din anläggning.

Concleans team är handplockade och anställda för att ge service i toppklass – du ska alltid känna dig trygg med ditt val.

Kontakt

Tel: 010-210 30 00
Mail: info@conlean.se
Hemsida: www.conclean.se

Biovac Sverige AB

Biovac startade 1982 i Norge. Med reningsverk byggda i Norge har Biovac produkter som klarar det tuffa nordiska klimatet.

Produkter

Biovac FD5-50 N. MRV upp till 50PE, Projekt upp till 30000 PE.

Återförsäljarna har med sin lokalkännedom en bra relation med miljökontoren ute i landet och är behjälpliga med allt från ansökan till nedgrävning.

Service

Egen serviceorganisation med garanterad start av åtgärd inom 24 timmar. Finns från Ystad upp till Luleå

Kontakt

Tel: 0522-130 00
Mail: magnus.eklund@biovac.se
Hemsida: www.biovac.se

4 EVERGREEN AB

AB Evergreen Solutions är ett ledande miljöteknikföretag inom avlopps- och vattenrening som är verksamt under varunamnet 4evergreen. Vi arbetar med certifierade kvalitetsprodukter för avloppsvattenrening i stor som liten skala.

PRODUKTER

Med ett brett sortiment inom prefabricerad avloppsvattenrening har vi etablerat oss som den ledande aktör inom området i Sverige med en omsättning inom koncernen på ca 60 miljoner SEK. Vår produktportfölj sträcker sig från enklare passiva BDT reningssystem, prefabricerade minireningsverk utan kemikalier för normal och hög skyddsnivå till vårt unika kretsloppsreningsverk där din WC spolas med renat avloppsvatten om och om igen, det vi kallar framtidens reningsverk.

Service

2009 var vi med och grundade MRV och värnar varmt om en väl fungerande eftermarknad. Vi har byggt en rikstäckande serviceorganisation med egna tekniker som årligen utför över 7000 planerade aktiviteter runt om i hela vårt land.

Kontakt

Tel: 08-4100 77 27
Mail: info@egreen.se
Hemsida: www.4evergreen.se

Svensk avloppsrening ab

Svensk Avloppsrening är ett miljöteknikföretag som hjälper alla med enskilt avlopp, d.v.s de som inte är anslutna till det kommunala avloppet. Svensk Avloppsrening som bolag bildades 2016. Vi är verksamma över hela landet med egna representanter som återförsäljare och installatörer.

PRODUKTER

Minireningsverk finns i storlekar från 1 till 80 hushåll och passar således allt från enskilda hushåll såsom permanentboende och fritidshus till större samfälligheter.

Service

Våra minireningsverk kväver alla minimalt med underhåll och är enkla att sköta men likväl behövs någon form av översyn för att säkerställa den dagliga funktionen så att ditt avlopp mår bra över tid.

Fastighetsägaren tecknar sitt avtal i samband med installation.

Kontakt

Tel: 08-83 64 22
Mail: info@svarab.se
Hemsida: www.svenskavloppsrening.se

 

Vill ert företag bli ett MRV-företag?

Verkar ni på den svenska marknaden, säljer certifierade avloppsprodukter med deklarerad prestandadeklaration, har funnits i minst fem år och har en minsta omsättning om 10 miljoner kronor samt kan påvisa att ni arbetar på ett systematiskt sätt med service och underhåll? Då är ni välkomna att söka medlemskap hos MRV.