MRV är branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk.

• Ett kvalitetsintyg för marknaden

• En kunskapsbas för myndigheter och marknad

• En trygghet för dig som kund

Är reningsverket CE-märkt?

Sedan 1 juli 2013 är det obligatoriskt med CE-märkt funktion på minireningsverk. Leverantörer som ej kan visa på CE-dokument får ej längre sälja sina system i Sverige. Fråga därför alltid efter CE-dokument när du ska köpa ett minireningsverk!

Läs mer

Råd & tips

I Sverige finns det över 30 leverantörer av minireningsverk. MRV ska genom kravställning sammanföra de
seriösa, långsiktiga aktörer i branschen. MRV skall dessutom verka för att professionell service och
support tillhandahålls för levererade system på den svenska marknaden.

Läs mer

Om MRV

MRV är en oberoende branschorganisation för godkända, EN certifierade, minireningsverk i Sverige. Vi är en officiell informationskanal för minireningsverk, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

Läs mer

Våra medlemmar: