Remissvar från MRV till miljödepartementet

MRV:s remissvar till miljödepartementet i samband med nya förslag från HaV.

Conclean ny medlem i MRV

Conclean ny medlem i MRV, ersätter Terana då Conclean tagit över agentur för reningsverket från Terana.

Ny teknik för att återvinna fosfor ur slam

Ny teknik för att återvinna fosfor ur slam från reningsverk presenteras.
läs med [här]. Rapporten finns att läsa [här]