Remissvar från MRV till miljödepartementet

MRV:s remissvar till miljödepartementet i samband med nya förslag från HaV.