Ny teknik för att återvinna fosfor ur slam

Ny teknik för att återvinna fosfor ur slam från reningsverk presenteras.
läs med [här]. Rapporten finns att läsa [här]