Boverket lämnar in skrivelse till Värmdö kommun

Boverket lämnar in skrivelse till Värmdö kommun för att upplysa dem om att de inte följer gällande unionslagstiftning.

Läs brevet här (pdf)