Avloppsrening nu och i framtiden – seminarium 15-16 februari 2017

seminarium_logoIdag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan. Målet är att ge beslutsfattare på olika nivåer en bred kunskap i området så att vi får en öppen debatt om små avlopp och i förlängningen ett teknikneutralt, uthålligt och allmänt accepterat regelverk i Sverige.

På Sånga-Säby Kurs och Konferens i Stockholm den 15-16 februari arrangeras två dagars seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar forskningsresultat, erfarenheter och ”best practice” från ledande Europeiska myndigheter och organisationer som KTH, Chalmers, BDZ, Aqua Europa med flera. Allt under ledning av Maria Wetterstrand som modererar dagarna med initierade frågor och inspel.

Seminariet riktar sig till dig som beslutsfattare, direkt eller indirekt påverkad av avloppsrening såsom miljöchefer, VA-chefer, myndighetsföreträdare, miljödomstolar och politiska företrädare inom miljö, landsbygd och näringsliv.

Läs mer och anmäl dig till seminariet på www.avloppisverige.se. Sista anmälningsdag är 20 december.